SISTEM PENDAFTARAN AKAN DIBUKA SAMPAI 30 JUNE 2019.

Pengesahan Pendaftaran Keahlian Tahunan 2018

Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang

Sekolah:open troop

Daerah:Bukit Mertajam

Nombor Kumpulan:C

Unit Pengakap:Pengakap Kelana/BP GUILD

Status Pendaftaran:

Pemimpin Bertanggungjawab:WAN HOCK THIAM

Jumlah Bayaran:130.00

Adalah disahkan bahawa pendaftaran tersebut telah disimpan dalam pangkalan data.