SISTEM PENDAFTARAN AKAN DIBUKA SAMPAI 30 JUNE 2019.

Pengesahan Pendaftaran Keahlian Tahunan 2018

Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang

Sekolah:PENANG FREE SCHOOL

Daerah:Georgetown (Selatan)

Nombor Kumpulan:01

Unit Pengakap:Pengakap Kelana/BP GUILD

Status Pendaftaran:

Pemimpin Bertanggungjawab:RICHIE WONG LI JI

Jumlah Bayaran:30.00

Adalah disahkan bahawa pendaftaran tersebut telah disimpan dalam pangkalan data.