SISTEM PENDAFTARAN AKAN DIBUKA SAMPAI 30 JUNE 2019.

Pengesahan Pendaftaran Keahlian Tahunan 2018

Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pulau Pinang

Sekolah:JIT SIN (IND) HIGH SCHOOL

Daerah:Bukit Mertajam

Nombor Kumpulan:I

Unit Pengakap:Pengakap Kelana/BP GUILD

Status Pendaftaran:

Pemimpin Bertanggungjawab:Chan Hong Wai

Jumlah Bayaran:10.00

Adalah disahkan bahawa pendaftaran tersebut telah disimpan dalam pangkalan data.