Perhatian: Pendaftaran yang diterima selepas 11:59pm 30hb Jun 2018, pendaftaran masih diproses, tetapi Kad Keahlian tidak akan dicetak dan diagihkan.

System Update: Borang PPM2A-Kumpulan ditambah "Pengakap Lebah"